EAGLE smart program za microsoft office

PROGRAM ZA MICROSOFT OFFICE

MICROSOFT EXCEL

EAGLE smart trening microsoft excel

„Pametan čovek nikad neće reći da sve zna.“
Blaise Pascal

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • prilagođavanje Excel-a
 • rad sa podacima i Excel tabelama
 • izvođenje računskih operacija
 • promena izgleda radne sveske
 • upotreba filtera
 • promena redosleda i zbirno prikazivanje podataka
 • kombinovanje podataka iz više izvora
 • izrada dinamičkih listi pomoću izvedenih (pivot) tabela
 • izrada grafikona i grafičkih objekata
 • štampanje radne sveske
 • rad sa saradnicima i zaštita radne sveske

MICROSOFT WORD

EAGLE smart trening microsoft word

„Bolje je praviti greške na papiru,
nego greške na tržištu.“
Anonimni autor

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • prilagođavanje Word-a
 • izrada dokumenta
 • formatiranje i promena izgleda dokumenta
 • čuvanje i štampa dokumenta
 • predstavljanje informacija u tabelama i kolonama
 • rad sa grafikom i dijagramima
 • izrada cirkularnih pisama i nalepnica
 • pravljenje obrazaca
 • rad sa fusnotama i obeleživačima
 • rad sa sadržajima i indeksima
 • rad sa saradnicima i zaštita dokumenata

MICROSOFT POWERPOINT

EAGLE smart trening microsoft powerpoint

„Karakteristike govore, prednosti prodaju.“
Anonimni autor

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • prilagođavanje Power Point-a
 • dizajn prezentacije
 • ubacivanje objekata u prezentaciju
 • ubacivanje audio i video zapisa u prezentaciju
 • animacija objekata
 • tranzicija slajdova
 • vreme trajanja prezentacije
 • rad sa saradnicima i zaštita prezentacije

MICROSOFT OUTLOOK

EAGLE smart trening microsoft outlook

„Ničeg nema izvesnijeg od promene.“
Heraklit

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • prilagođavanje Outlook-a
 • elektronska pošta
 • rad sa elektronskim porukama
 • planiranje sastanaka
 • upravljanje kalendarom
 • upravljanje kontaktima
 • upravljanje zadacima
 • rad sa beleškama
 • deljenje informacija

KONTAKTIRAJTE NAS