Profesionalni razvoj

Ako znamo da ljudski kapital ima najveću moć i uticaj da unapredi poslovanje i rezultate kompanije, kao i da uspešno izgradi imidž i nastup na tržištu, onda je sasvim jasno da od kontinuiranog razvoja zaposlenih, značajno zavisi i uspeh svake organizacije. Ulagati u zaposlene nije trošak, već investicija, koja se uspešno i višestruko vraća. Potrebno je samo pažljivo pristupiti analizi razvojnih potreba i uložiti u prave ljude, u pravo vreme i sa pravim partnerom u oblasti razvoja zaposlenih i kvalitetnog kontinuiranog obrazovanja. To je preduslov i izazov savremenog poslovanja, usmerenog ka ostvarenju vrhunskih rezultata.

VEĆ DANAS ODLUČITE DA INVESTIRATE U VAŠ PAMETAN RAZVOJ.

„Investicija u znanje isplaćuje najbolje kamate.“
Bendžamin Frenklin

KONTAKTIRAJTE NAS

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović je profesionalni sertifikovani Erickson kouč, trener i konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti regrutacije i razvoja zaposlenih, kao i značajnom ekspertizom u oblasti unapređenja komunikacije i prodaje u Call Centrima i prvoj liniji kontakta sa korisnicima. Pored toga, Gordana je sertifikovana za primenu CEB SHL psihometrijskih alata (testova ličnosti i sposobnosti), fasilitaciju ACDC (Centra za procenu i razvoj zaposlenih), sertifikovani je Project Manager, Microsoft Office Specialist Master Instructor i NLP Business practitioner, akreditovan od strane Međunarodne NLP asocijacije IA-NLP iz Švajcarske i Međunarodne asocijacije NLP instituta IN-NLP iz Berlina. Detaljnije