EAGLE smart program za ljudske resurse

PROGRAM ZA LJUDSKE RESURSE

ORGANIZACIONA KULTURA

EAGLE smart trening upravljanje ljudskim resursima

„Ono što mislimo ili u šta verujemo
ne izaziva nikakve posledice.
Jedine posledice proističu iz onoga što uradimo.“
John Ruskin

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • šta je organizaciona kultura
 • značaj organizacione kulture
 • kreiranje organizacione kulture i njene dimenzije
 • prenošenje i promena organizacione kulture
 • uloga menadžera

REGRUTACIJA I SELEKCIJA

EAGLE smart trening selekcija i regrutacija

„Ukoliko se okružimo ljudima manjim od sebe,
postaćemo kompanija patuljaka.
Ukoliko se okružimo ljudima većim od sebe,
postaćemo kompanija divova.“
David Ogilvy

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • odluka o popuni radnog mesta
 • definisanje opisa posla
 • definisanje poslovnih kompetencija
 • definisanje obavezih i poželjnih zahteva radnog mesta
 • definisanje načina popune otvorenog radnog mesta
 • predselekcija kandidata
 • selekcioni proces i vrste intervjua
 • tok intervjua
 • kada i kako primeniti SHL psihometrijske testove
 • uži izbor kandidata
 • odabir pravog kandidata

RAZVOJ ZAPOSLENIH I UPRAVLJANJE TALENTIMA

EAGLE smart trening trening i razvoj

„Imaćemo bolji biznis kada svi shvate da
veće dividende nosi ulaganje u
ljude i ljudske resurse,
nego bilo koja druga investicija.“
H. E. Steiner

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • analiza potreba razvoja zaposlenih
 • procena kompetencija zaposlenih
 • centri za procenu i razvoj zaposlenih
 • usklađivanje plana razvoja sa strategijom kompanije
 • planiranje, razvoj i realizacija korporativnih trening programa
 • mreža saradnika i predavača
 • e-learning platforma
 • prepoznavanje i razvoj talenata
 • karijerni plan i razvijanje naslednika

MOTIVACIJA I SISTEM NAGRAĐIVANJA

EAGLE smart trening motivacija i sistem nagrađivanja

„Ne gledam na iskustvo niti na sposobnost.
Interesuju me samo entuzijazam i nivo energije.“
Edgar Trenner

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • različiti izvori motivacije
 • demotivatori
 • istina o tome šta nas motiviše
 • procena motivacije
 • snaga tima
 • uloga menadžera kod motivacije zaposlenih
 • struktura i sistem nagrađivanja u zavisnosti od radnog mesta
 • jednokratne nagrade
 • nefinansijske nagrade

PROCENA UČINKA I DAVANJE POVRATNE INFORMACIJE

EAGLE smart trening procena učinka i davanje povratne informacije

„Niko u karijeri ne dogura daleko
ukoliko ne zna kuda ide.“
Oliver Cromwell

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • vizija, misija i strategija
 • dnevni, mesečni i godišnji ciljevi
 • pravilo semafora
 • objektivna procena učinka
 • definisanje nivoa ostvarenog učinka
 • tehnike davanja povratne informacije
 • koučing razgovor sa zaposlenima
 • ostvareni rezultati i sistem nagrađivanja

OBUKA ZA TRENERA

EAGLE smart trening obuka za za trenera

„Najpre reci sebi šta želiš da budeš,
a zatim uradi ono što treba da uradiš.“
Epiktet

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • upravljanje procesom planiranja i razvoja trening programa
 • metodologija trening programa
 • kreiranje godišnjeg trening plana i budžeta
 • uspešan javni nastup
 • vrhunske prezentacione veštine
 • kako izgraditi ličnu harizmu trenera

KONTAKTIRAJTE NAS