EAGLE smart program za menadžere i lidere

PROGRAM ZA MENADŽERE I LIDERE

DELOTVORAN MENADŽER

EAGLE smart trening delotvoran menadžer

„Ljudi uvek traže izgovor u slučajnostima.
Ja lično ne verujem u slučajnosti.
Uspešni ljudi su oni koji sami stvaraju svoje šanse.“
Džordž Bernard Šo

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • zaposlite najbolje
 • postavite realne ciljeve
 • ohrabrite zaposlene
 • držite efektivne sastanke
 • podstaknite lojalnost i timski duh
 • prilagodite svoj stil svakom članu tima
 • pohvalite i motivišite članove tima
 • naviknite zaposlene da donose rešenja, a ne probleme
 • postavite standarde
 • stvorite inspirisan tim
 • delite sa drugima ono što znate
 • tražite povratnu informaciju o svom učinku
 • budite diplomata

MENADŽER KAO KOUČ

EAGLE smart trening menadžer kao kouč

„Uvek imajte na umu da je vaša sopstvena
odluka da uspete važnija od bilo koje druge.“
Abraham Linkoln

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • koučing principi
 • koučing standardi
 • koučing proces
 • koučing alati i tehnike
 • lične koučing veštine

SITUACIONO RUKOVOĐENJE I

EAGLE smart trening situaciono rukovođenje I

„Delotvorno rukovođenje nije držanje govorancija i nastojanje da se svidite ljudima.
Rukovođenje definišu rezultati, a ne svojstva.”
Piter Draker

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • visoko uspešni timovi
 • razlozi za neuspeh timova
 • timska uverenja i stavovi
 • faze razvoja tima
 • stilovi rukovođenja timom
 • usklađivanje stila rukovođenja sa fazom razvoja tima

SITUACIONO RUKOVOĐENJE II

EAGLE smart trening situaciono rukovođenje II

„Uobičajena procedura upravljanja je obaviti
neki posao pomoću ljudi, ali istinski upravljati znači pomoću posla razvijati ljude.“
Aga Hasan Abedi

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • usklađivanje stila rukovođenja sa nivoom profesionalnog razvoja
 • usmeravajući stil rukovođenja
 • trenerski stil rukovođenja
 • podržavajući stil rukovođenja
 • delegirajući stil rukovođenja
 • 3 veštine situacionog rukovodioca

VRHUNSKA KOMUNIKACIJA

EAGLE smart trening vrhunska komunikacija

„Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim,
a zbog jedne reči često ga smatraju glupim.
Zaista moramo dobro paziti što govorimo.“
Konfučije

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • komunikacija nekada i sada
 • vrste komunikacije
 • 10 kriterijuma uspešne komunikacije
 • kako da prenesete svoje ideje drugima
 • komunikacija licem u lice
 • e-mail i telefonska komunikacija
 • verbalna komunikacija
 • neverbalna komunikacija
 • uspostavite rapport sa sagovornikom
 • uticaj različitih tipova ličnosti na komunikaciju
 • moć asertivne komunikacije
 • aktivno slušanje
 • samouveren i ubedljiv govor pred publikom
 • eliminišite strah od javnog nastupa
 • izađite iz konflikta kao pobednik

PREZENTACIONE VEŠTINE

EAGLE smart trening prezentacione veštine

„Čoveka primaju u društvo prema odeći koju nosi,
a ispraćaju ga prema duhu koji je pokazao.”
Šolohov

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • 3 znaka pitanja
 • struktura prezentacije – BB
 • planiranje i priprema
 • tehnika svetionik
 • diskusija – provokacija ili izazov
 • govorničke i retoričke veštine
 • odstranite strah od javnog nastupa
 • izgradite samopouzdanje i veru u sebe
 • moćne tehnike glasa
 • tehnike vrhunskih govornika
 • pomoćna oprema

UPRAVLJANJE VREMENOM

EAGLE smart trening upravljanje vremenom

„Vreme je vrednije od novca.
Možete dobiti više novca,
ali ne možete dobiti više vremena.“
Džim Ron

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • vreme kao najznačajniji resurs
 • upravljanje radom
 • efikasnost vs. efektivnost
 • definisanje posla, ključnih oblasti i aktivnosti
 • prestanite da odlažete i postanite efikasni
 • Pareto pravilo
 • Ajzenhauerova matrica
 • upravljanje radnim prostorom
 • upravljanje komunikacijom
 • upravljanjem radom sa drugima
 • kako da kažete „ne“
 • upravljanje svakodnevnicom

UPRAVLJANJE PROMENAMA

EAGLE smart trening upravljanje promenama

„Neuspeh nije fatalan,
ali neuspeh da se promenite može biti.“
Džon Vuden

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • važnost upravljanja promenama
 • Kurt Lewinov model
 • uticaj društva na promene
 • nužnost promene
 • zašto promene ne uspevaju
 • kriterijumi za sprovođenje uspešnih promena
 • prepoznavanje briga kod zaposlenih
 • znaci otpora i kako smanjiti otpor promenama
 • 7 tipova ličnosti u procesu promena
 • veštine za iniciranje i sprovođenje promena
 • Kotterov model
 • otključajte promenu – komunikacija i motivacija
 • 5 izvora uticaja na ponašanje i promenu
 • promenite sve što želite

UPRAVLJANJE KONFLIKTIMA

EAGLE smart trening upravljanje konfliktima

„Najveći konflikti nisu između dve osobe,
već konflikti koji se vode u jednoj osobi.“
Gart Bruks

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • kako doživljavamo konflikt
 • biti u pravu vs. biti srećan
 • koju igru igramo
 • različitosti koje uzrokuju konflikt
 • priznajte odgovornost za problem
 • iskažite osećanja na produktivan način
 • shvatite šta za vas predstavlja pretnju
 • otklanjanje prepreka za rešavanje konflikta
 • područje dogovora i usklađivanja
 • pripremite plan promene
 • mentorski rad sa zaposlenima u rešavanju konflikta

UTICAJ I PREGOVARANJE

EAGLE smart trening uticaj i pregovaračke veštine konfliktima

„Ne pregovarajte sa samim sobom.
Nakon što izložite svoj predlog,
budite strpljivi i sačekajte da
druga osoba iznese kontrapredlog.“
Ričard Smit

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • moć uticaja
 • uzajamnost
 • obaveza i doslednost
 • sviđanje
 • autoritet
 • kako da zadobijete ljude
 • vrste pregovora
 • 4 ključna koncepta
 • pregovaračke uloge
 • pregovaračke strategije
 • 9 koraka do sporazuma
 • taktika pregovaranja
 • prepreke postizanju sporazuma
 • kognitivne zamke
 • veštine efektivnih pregovarača

POSTAVLJANJE I REALIZACIJA CILJEVA

EAGLE smart trening postavljanje i realizacija ciljeva

„Postoji kvalitet koji čovek
mora da poseduje da bi pobeđivao,
a to je određenost svrhe,
spoznaja o tome šta je ono što želi i
vatrena želja da to dobije.“
Napoleon Hil

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • neophodnost postavljanja ciljeva
 • preuzmite kormilo svog života
 • oslobodite svoje resurse – PNUDO
 • odredite vrednosti i analizirajte uverenja
 • karakteristike ciljeva
 • zacrtajte istinske i pametne ciljeve
 • napravite plan akcije
 • postanite efikasni i zaboravite odugovlačenje
 • prevaziđite prepreke
 • vizuelizujte ciljeve
 • budite kreativni i istrajte na putu uspeha
 • dostignite ciljeve
 • formula uspeha: S = V + W + E
 • kreirajte budućnost kakvu želite

DONOŠENJE ODLUKA

EAGLE smart trening donošenje odluka

„Naše odluke,
a ne okolnosti našeg života
određuju našu sudbinu.“
Entoni Robins

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • šta je odluka
 • greške u donošenju odluka
 • 7 ključnih koraka u procesu donošenja odluka
 • analiza podržavanja odluke
 • jednostavan algoritam
 • izvori uticaja
 • planiranje scenarija
 • Venovi dijagrami i matrice
 • RACI analiza
 • dinamika grupe
 • karakteristike donosioca odluke
 • saopštavanje odluke i ključni momenti

TIMSKI RAD I DELEGIRANJE

EAGLE smart trening timski rad i delegiranje

„Timski rad je gorivo koje omogućava običnim ljudima da postignu neobične rezultate.“
Nepoznati autor

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • šta tim čini timom
 • formiranje tima
 • kako kreirati uspešan tim
 • atmosfera poverenja i međusobne podrške
 • timski ciljevi i vrednosti
 • uloge u timu i preuzimanje odgovornosti
 • pripadnost timu i kreiranje timskog duha
 • timski sastanci
 • konflikt kao mogućnost za kreativnost i razvoj
 • povratna informacija ka zaposlenima u timu
 • snaga dobrog tima

MODERACIJA POSLOVNOG SASTANKA

EAGLE smart trening uspešna moderacija sastanka

„Zapanjujuće je koliko ljudi mogu postići,
ukoliko ne brinu ko će dobiti pohvalu.“
Svahili poslovica

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • formalni i neformalni sastanak
 • troškovi održavanja sastanka
 • učesnici na sastanku
 • dnevni red sastanka
 • mesto i vreme održavanja sastanka
 • primena poslovnog bontona na sastanku
 • uloge na sastanku
 • struktura sastanka
 • zapisnik i zaključci sa sastanka

POSLOVNI BONTON

EAGLE smart trening poslovni bonton

„Živi dobrim i časnim životom.
Kada ostariš, moći ćeš se osvrnuti i
još jednom uživati.“
Jang

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • 5 zlatnih pravila dobrih poslovnih manira
 • ostavite najbolji prvi utisak
 • ljudi vole slične sebi
 • rečnik poslovnih reči i izraza
 • kontakt licem u lice – od izgleda do komunikacije
 • poslovna korespondencija – moć u vašim rukama
 • bonton u telefonskom kontaktu – Vaš glas kreira Vaš imidž
 • nije sve u pričanju – naučite da slušate
 • različite kulture i običaji
 • izvucite iz sukoba ono najbolje
 • budite svoja najbolja poslovna verzija

UPRAVLJANJE STRESOM

EAGLE smart trening upravljanje stresom

„Stres nije ono što nam se dešava.
Stres je naša reakcija na ono što nam se dešava.“
Morin Kiloran

Teme koje se obrađuju na treningu:

 • šta je stres
 • kako stres deluje na duh i telo
 • zabrinutost i preopterećenost
 • dobar vs. loš stres
 • glavni uzročnici i znakovi prekomernog stresa
 • 4 koraka u savladavanju stresa
 • pretvorite zabrinutost u akciju
 • mentalne zamke
 • glavne strategije upravljanja stresom

KONTAKTIRAJTE NAS