Eagle smart regrutacija i selekcija

REGRUTACIJA I SELEKCIJA

Uspešan proces regrutacije i selekcije od presudnog je značaja za dalji razvoj i poslovanje svake kompanije, budući da upravo INTELEKTUALNI KAPITAL predstavlja najveću vrednost svake organizacije. Tako se jedino pravilnim pristupom i punim angažovanjem, može pronaći pravi spoj između kandidata i poslodavaca. Upravo, uvažavajući karakteristike i posebnosti različitih industrija i svake organizacije, uzimajući u obzir specifičnosti stila i načina upravljanja, korporativnu klimu i kulturu, potrebe i zahteve konkretne pozicije, kao i željeno iskustvo i veštine kandidata, EAGLE smart tim pronalazi najbolje kandidate u skladu sa potrebama Vašeg poslovanja. POVERENJE, SIGURNOST I STRUČNOST – sinonimi su za naše poslovanje, dok se puna posvećenost procesu selekcije i predstavljanje kandidata u najkraćem mogućem roku, uvek podrazumevaju.

„Imaćemo bolji biznis kada svi shvate da veće dividende nosi ulaganje u
ljude i ljudske resurse, nego bilo koja druga investicija.“
H. E. Steiner

PROCES REGRUTACIJE I SELEKCIJE

proces-regrutacije-i-selekcije

KONTAKTIRAJTE NAS

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović

Gordana Panajotović je profesionalni sertifikovani Erickson kouč, trener i konsultant sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti regrutacije i razvoja zaposlenih, kao i značajnom ekspertizom u oblasti unapređenja komunikacije i prodaje u Call Centrima i prvoj liniji kontakta sa korisnicima. Pored toga, Gordana je sertifikovana za primenu CEB SHL psihometrijskih alata (testova ličnosti i sposobnosti), fasilitaciju ACDC (Centra za procenu i razvoj zaposlenih), sertifikovani je Project Manager, Microsoft Office Specialist Master Instructor i NLP Business practitioner, akreditovan od strane Međunarodne NLP asocijacije IA-NLP iz Švajcarske i Međunarodne asocijacije NLP instituta IN-NLP iz Berlina. Detaljnije