Poslovni blog

Poslovni blog

20.02.2016. Gordana Panajotović

„Zaposlene tretiraj kao partnere i oni će se ponašati kao partneri.“ Fred Allen

„Dobar dan. Ja sam novozaposleni u vašoj intergalaktičkoj (mislim globalnoj) kompaniji.“

„Dobar dan. Kakvi su Vam prvi utisci o našoj kompaniji?“

„Šta reći, zadivljen sam. Na razgovoru za posao nisam čekao duže od 45 minuta, nakon čega su me primile Vaše kolege, sa vrlo ozbiljnim (čitaj profesionalnim) izrazom lica.

20.12.2015. Gordana Panajotović

„Nije dovoljno da budemo zaposleni, takvi su mravi! Pitanje je čime smo zaposleni!“ Henry Thoreau

Rodimo se, učimo, rastemo i napredujemo svakoga dana u svakom pogledu. Nekada nam se čini da se takmičimo sa drugima, a u stvari otkrivamo da nastojimo samo da budemo bolja i unapređena verzija sebe iz dana u dan. Pokušavamo da definišemo i razumemo uspeh, a zaboravljamo da proslavljamo sopstvena postignuća. Tu smo da podržimo druge, a koliko smo zaista tu da podržimo sebe u teškim i izazovnim situacijama?

20.11.2015. Gordana Panajotović

„Šef primorava ljude, lider ih vodi. Šef se oslanja na vlast, lider na dobru volju. Šef kaže „ja”, lider kaže „mi”. Šef zna ko je kriv za problem, lider zna kako da se problem reši. Šef zna kako nešto treba uraditi, lider to pokazuje. Šef kaže „idite”, lider poziva „idemo”.“ Harry Gordon Selfridge

Ukoliko mislite da je zarada na prvom mestu najvažnijih poslovnih motivatora, prevarili ste se. Istraživanja National PA & EA Convention ukazuju da se visina zarade nalazi na četvrtom mestu, dok su na prvom, drugom i trećem mestu: 1. pozitivna ORGANIZACIONA KULTURA, 2. PRIZNANJE od nadređenog i 3. mogućnost PROFESIONALNOG RAZVOJA.

20.10.2015. Gordana Panajotović

„Zaposleni su naše najveće bogatstvo. Investicija u ključne ljude uvek se višestruko isplati.“ Gordana Panajotović

Zaposleni kompanije, ključ su tajnih odaja neprikosnovenog uspeha. U zavisnosti od njihove energije, posvećenosti, efektivnosti i efikasnosti, što znači raditi prave stvari na pravi način, entuzijazma, lojalnosti, rešavanja problema, poštovanja rokova i odnosa prema klijentima, u mnogome zavisi kako ćemo se pozicionirati na tržištu i u kom pravcu će se odvijati naše poslovanje.

20.09.2015. Gordana Panajotović

„Koristite meke reči i čvrste argumente.“ Engleska poslovica

Da, ljudi vole da kupuju, ali ne i da im PRODAJEMO ono što im nije potrebno. Zapravo je potrebno imati visoku empatiju i osvešćenost u pristupu klijentima kako bismo im ponudili upravo ono što očekuju, ne vodeći se parolom: kupi, kupi po svaku cenu. Ljudi ne kupuju zbog logičnih i racionalnih, već emotivnih razloga i pobuda. Ukoliko uspete da pronađete put do srca svojih klijenata i ukažete im na prednosti proizvoda ili usluga, koje su u direktnoj vezi sa njihovim vrednostima i uverenjima, onda ste zaista napravili pun prodajni uspeh.

20.08.2015. Gordana Panajotović

„Rečima izgradite mostove razumevanja i prećutnog uspeha.“ Gordana Panajotović

Da li ste znali da komuniciramo 80% vremena? Kada postanemo svesni značaja kvalitetne komunikacije kroz društvenu interakciju, vrlo je lako zaključiti koliko je važno da to činimo na odgovarajući način, odnosno dovoljno jasno i precizno, tako da nas sagovornik u svim situacijama nedvosmisleno razume. Ono što je zapravo naš najvažniji zadatak jeste naučiti da komuniciramo i primereno saopštimo kako nečije ponašanje utiče na nas, a ne da impulsivno reagujemo.

20.07.2015. Gordana Panajotović

Još pedesetih godina prošlog veka, istraživač Vagner dokazao je da razgovoru za posao može nedostajati pouzdanost. Naime, pojavom Interneta kandidatima postaju sve dostupnija pitanja koja se uobičajeno postavljaju na intervjuu, što podrazumeva često unapred pripremljene odgovore, a sa druge strane kandidatima se ne postavljaju ista pitanja, što otežava uporedivost njihovih odgovora. Želeći da prevaziđu ove poteškoće, stručnjaci koji su se bavili ovom tematikom, osnovali su Centre za procenu, koji su davali realniju sliku o potencijalnim kandidatima za posao i njihovim sposobnostima.

20.06.2015. Gordana Panajotović

“Prirodna reakcija na konflikt je da se borimo ili pobegnemo, iako na žalost, nije nimalo korisna.” Mena van Prag

Nesuglasice ili neprijatni razgovori predstavljaju nešto sa čim se suočavamo skoro svakodnevno na radnom mestu – u kontaktu sa pretpostavljenima, podređenima, kolegama, dobavljačima ili čak i klijentima. Budući da različito interpretiramo poruku koja nam je upućena, bazirano na našim vrednostima, uverenjima, stavovima i principima, u poslovnoj komunikaciji može doći do nerazumevanja, nezadovoljstva i ljutnje. Sve to može narušiti odnose i produktivnost članova tima i dovesti do konflikta, koji definišemo kao sukob različitih interesa i motiva.

05.06.2015. Gordana Panajotović

„Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promenama.“ Stiven Hoking

Poslovanje kompanija u 21. veku moglo bi se okarakterisati kao vrlo dinamično i podložno čestim promenama i prilagođavanjima. Veliki i tromi sistemi stagniraju ili čak i propadaju. Moderne organizacije, ovenčane uspehom, reaguju blagovremeno i proaktivno utiču na svoje rezultate u poslovanju. Ništa se ne prepušta slučajnosti, dok se razvoj planira vrlo pažljivo u skladu sa dugoročnim ciljevima i unapred postavljenom strategijom, najpre interno, a potom i u saradnji sa eksternim konsultantima, koji poseduju potrebnu ekspertizu.

20.05.2015. Gordana Panajotović

„Bez ciljeva i planova kako ih doseći, vi ste poput broda koji jedri bez odredišta.“ Fitzhugh Dodson

Da li snovi postoje da bismo ih samo sanjali ili ipak i ostvarivali? Da li dozvoljavamo sebi da sanjamo velike snove ili možda ipak ne? Želim NOVI POSAO, želim unapređenje, želim bolju saradnju sa kolegama, želim bolji tim… Da li je dovoljno želeti ili je potrebno nešto i uraditi?

Naravno, svi odgovori su pred nama. Najpre se rodi ideja, htenje, želja, a potom je potrebno želje pretočiti u moćne ciljeve. Put do ostvarenja ciljeva nije uvek jednostavan i prepreka može biti puno.