UMETNOST REŠAVANJA KONFLIKTA

UMETNOST REŠAVANJA KONFLIKTA 19. JUN 2015.

Eagle smart trening umetnost rešavanja konflikta

„Posmatranje cvetova je odmor. Oni nemaju emocije ili konflikte.“
Sigmund Frojd

Jasna, čvrsta, povezujuća i smislena komunikacija je ono što nas odvaja od životinja i biljaka. Kada komuniciramo, mi razmenjujemo informacije sa sagovornikom i interpretiramo ono što nam je poslato kao poruka. Budući da različito razmišljamo i razumemo reči, bazirano na našim vrednostima, uverenjima, stavovima i principima, može doći do značajnog nerazumevanja i neusklađenosti u ljudskoj komunikaciji, što rezultira konfliktom, koji možemo definisati kao sukob različitih motiva i interesa.

KAKO NASTAJE KONFLIKT? Upravo iz potrebe ljudi da uvere sagovornika da su baš oni u pravu i da je njihov način razmišljanja objektivno ispravan. Ako znamo da istina ima koliko i ljudi i da sam ja u redu i ti si u redu, onda polako napuštamo stanoviše da je sagovornika potrebno uveriti da je u krivu, a da smo mi u pravu. Potrebno je znati da značenje komunikaciji daje reakcija sagovornika i u skladu sa tim, prilagoditi komunikaciju tako da prenesemo tačnu, nedvosmislenu i jasnu poruku za drugu stranu.

KONSTRUKTIVNI KONFLIKTI PREDSTAVLJAJU PLODNO TLE ZA RAZVOJ I KREATIVNOST.

TRENING JE NAMENJEN svima koji žele da nauče tehnike svsishodne komunikacije, da shvate poreklo i korene konflikta, da nauče da prepoznaju rane signale konflikta i kako ga preduprediti, da izvuku maksimalnu dobrobit iz konstruktivnog konflikta, da medijacijom podrže druge u procesu konflikta i da uvek kao pobednici izađu iz svakog sukoba.

TRENING ĆE VAM OMOGUĆITI da konfliktne situacije preokrenete u svoju korist, da bolje prepoznate potrebe i način razmišljanja druge strane i da sve ljude prihvatite onakve kakvi jesu, najpre uključujući sebe, čime se oslobađate potrebe da menjate druge i utičete na njihovo ponašanje, kao i da izvučete najbolje iz svakog konflikta.

TEME KOJE SE OBRAĐUJU NA TRENINGU:

 • Kako doživljavamo konflikt?
 • Biti u pravu vs. biti srećan
 • Koju igru igramo?
 • Različitosti koje uzrokuju konflikt
 • Priznajte odgovornost za problem
 • Iskažite osećanja na produktivan način
 • Shvatite šta za vas predstavlja pretnju
 • Otklanjanje prepreka za rešavanje konflikta
 • Područje dogovora i usklađivanja
 • Pripremite plan promene
 • Mentorski rad sa zaposlenima u rešavanju konflikta

Trening se organizuje kao jednodnevni program u trajanju od 5 sati i bazira se na kombinaciji interaktivnog predavanja, grupnih i individualnih vežbi.

Predavač: Gordana Panajotović, Senior trener, kouč i konsultant

Investicija u sebe: 7.000,00 dinara. Za rane prijave odobravamo 10% popusta.

Vreme održavanja: 19. jun 2015. od 15 do 20 časova

Mesto održavanja: HR centar, Birčaninova 48, I sprat, stan 4

Dodatne informacije i prijave: +381 66 07 13 13 ili office@eaglesmart.rs

Share Button