PROMENA KAO NEOPHODNOST USPEŠNOG POSLOVANJA

PROMENA KAO NEOPHODNOST USPEŠNOG POSLOVANJA

05.06.2015. Gordana Panajotović

„Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promenama.“ Stiven Hoking

Poslovanje kompanija u 21. veku moglo bi se okarakterisati kao vrlo dinamično i podložno čestim promenama i prilagođavanjima. Veliki i tromi sistemi stagniraju ili čak i propadaju. Moderne organizacije, ovenčane uspehom, reaguju blagovremeno i proaktivno utiču na svoje rezultate u poslovanju. Ništa se ne prepušta slučajnosti, dok se razvoj planira vrlo pažljivo u skladu sa dugoročnim ciljevima i unapred postavljenom strategijom, najpre interno, a potom i u saradnji sa eksternim konsultantima, koji poseduju potrebnu ekspertizu.

Zato je danas potrebno izgraditi brz i fleksibilan sistem, a da bismo u tome uspeli, neophodno je blagovremeno pripremiti celokupno okruženje na promenu, a najpre zaposlene u kompaniji.  Kako to uraditi, kada promena automatski podrazumeva i otpor? Otpor svemu onome što je nepoznato i novo, uz pitanja šta će promena doneti i kako će to uticati na mene kao pojedinca, na moj tim, kolege i celokupnu kompaniju? Menadžeri se obično pitaju kako će PROMENA uticati na njihovu poziciju i moć, koju su pažljivo gradili iz dana u dan. Moglo bi se reći da jedan broj zaposlenih čak i očekuje i nada se promeni, ali je se ujedno i plaše. Strah od nepoznatog jedan je od najvećih strahova, koji mogu presudno uticati na uspešnost u implementaciji željene promene i zato se postavlja pitanje: ostati u sigurnoj i poznatoj sadašnjosti i stagnirati ili hrabro krenuti napred u nepoznatu budućnost i napraviti željeni pomak u poslovanju?

Odgovor je svakako u kontinuiranom napretku i upravo je zato, svakoj promeni, potrebno prići postupno i GRADITI USPEH veoma pažljivo, korak po korak.

Dakle, ono što je prvo potrebno da uradimo jeste definisati cilj i svrhu promene i to prilagođeno iskomunicirati najpre sa menadžerima, a potom i njihovim timovima. Potrebno je napraviti određena scenarija šta bi bilo kada promenu ne bismo sproveli i kako će sve izgledati nakon uspešno sprovedene promene. Potom je neophodno definisati rok u kome se želi implementacija promene, a ujedno predvideti i moguće rizike, kao i potencijalna scenarija u slučaju odstupanja od prvobitnog plana. Zatim je potrebno prepoznati lidere koji podržavaju promenu i spremni su aktivno da učestvuju u istoj. Od presudnog značaja za sprovođenje promena na organizacijskom nivou jeste upravo širenje pozitivne svesti i pružanje podrške u procesu razumevanja uvođenja novina od strane ambasadora promene.

Najznačajniji zadatak, kako top menadžmenta, tako i srednje linije menadžmenta, jeste KOMUNIKACIJA sa zaposlenima i pridobijanje njihove podrške da se potrebna promena sprovede. Dok se ne pridobije najveći deo zaposlenih, ne bi trebalo pokretati revoluciju od promene, jer će to zapravo dovesti do nestabilnosti i talasa nesigurnosti u okviru same kompanije. Presudno je ne dozvoliti slobodno tumačenje promene iz neformalnih izvora, već izaći sa javnom objavom šta promena zaista jeste i zašto je potrebna kompaniji, a ujedno i zaposlenima. Potrebno je fokusirati se na benefite promene i ono što će biti lakše, brže, bolje i kvalitetnije, kako za zaposlene, tako i za klijente, uz ostvarenje većeg profita i dugoročnog rasta kompanije. Nekada je promena preduslov opstanka i dugoročnog razvoja, a sve u cilju ostvarenja boljih rezultata i kvalitetnijeg pozicioniranja na tržištu. Nekada smo inovatori, a nekada sledbenici u neminovnom talasu promena. Snaga jedne organizacije leži upravo u mogućnosti da na pravi način isprati sve promene, od najmanjih, do onih veoma bitnih i odlučujućih za dalje poslovanje kompanije.

„Neuspeh nije fatalan, ali neuspeh da se promenite može biti.“ Džon Vuden

U svakom slučaju, jasna, precizna i otvorena komunikacija, kao i spremnost da se odgovori na sva potencijalna pitanja zaposlenih, predstavljaju ključ uspeha svake promene u poslovnom okruženju. Tek tada je moguće krenuti sa implementacijom promene, koju ćete svakako podeliti u više faza. Bitno je svaku fazu proslaviti i nastaviti dalje još uspešnije, jer ništa ne motiviše zaposlene tako kao uspeh. Zato, budite spremni da se brzo promenite, uživajte u tome i samo napred u nove poslovne pobede.

Share Button
Nazad