principi

KOUČING PRINCIPI

„Svako zna da postoje dve vrste kamena: jedan koji se kotrlja, drugi koji stoji.“
Amelia Earhart

zvezda

KONTAKTIRAJTE NAS