principi

KOUČING PRINCIPI

“Svako zna da postoje dve vrste kamena: jedan koji se kotrlja, drugi koji stoji.”
Amelia Earhart

zvezda

KONTAKTIRAJTE NAS