EAGLE-smart-korisnicki-servis

Razvoj korisničke službe

Naši iskusni i stručni konsultanti, sa višegodišnjim iskustvom upravljanja i rada u korisničkim službama (Call/Contact Center) mogu Vas u svakom trenutku uspešno podržati kod:

  • osnivanja i uspostavljanja rada korisničke službe (Call Centra)
  • izbora Call Centar softvera i definisanja i implementacije osnovnih funkcionalnosti
  • regrutacije, selekcije i obuke Agenata (Operatera)
  • definisanja ključnih indikatora uspešnosti (KPI) i nivoa pružene usluge (SL)
  • treninga Agenata (Operatera) za prijem dolaznih (inbound) i kreiranje odlaznih (outbound) poziva
  • uspešnog pozicioniranja Call Centra, kao profitabilnog centra i pretvaranja servisnih u prodajne pozive (S2S)
  • izrade i implementacije Procedura na nivou Call Centra

EAGLE smart trening afirmacija života

„Sposobnost organizacije da kontinuirano stiče
nova znanja i brzo prevede stečena znanja u akciju jeste jedina
vrhunska poslovna konkurentna prednost.“
Jack Welch

KONTAKTIRAJTE NAS